2007 NEADC Photo Contest

Winning Entry:

Photo by Eduardo Velasco

Other Entries: